Pauline Siebers

Certified DreamBuilder Coach

Phone: +31653350112
Pauline Siebers
FREE! Enter your info below and receive strategies on how to build your dream.

Subscribe to my mailing list

* indicates required
Email Format

Transforming Your Dreams Into Reality...

As a Certified DreamBuilder Coach, Pauline Siebers can help you design and manifest a life that's in harmony with your Soul's purpose.

>>> English <<<

As a Certified DreamBuilder Coach, Pauline can help you design and manifest a life that you absolutely LOVE living.

Since early 2014 it has been Pauline’s passion to help professionals and entrepreneurs build their dreams, accelerate their results, and create richer, more fulfilling lives.

As a sought after life coach, Pauline offers inspiring workshops to all kinds of (professional) audiences on an international scale. These include transformational in-depth coaching workshops that help clients achieve new heights of success, meaning, and spiritual aliveness.

>>> Nederlands <<<

Als gecertificeerd Dreambuilder Coach, helpt Pauline bij het ontwerpen en openbaren van een leven zoals je dat het LIEFST leeft.

Sinds begin 2014 is het Pauline's passie om professionals en ondernemers te helpen met het bouwen aan hun dromen, het versnellen van hun resultaten, en een rijker, meer vervullend leven te creëren.

Als een veelgevraagde life coach biedt Pauline inspirerende workshops aan voor een uiteenlopend publiek en op internationale schaal. Hieronder vallen ook transformationele, diepgaande coaching workshops die cliënten helpen bij het bereiken van meer succes, meer betekenisgeving en spirituele levendigheid.